زنی با خاک گچ خراسان گل های خود را پرورش می دهد

مزیت دیگر خاک گچ خراسان این است که یک ماده معدنی با محلول متوسط است این بدان معناست که کلسیم می تواند بیشتر از کلسیم موجود در آهک (کربنات کلسیم) به داخل خاک حرکت کند.

این می تواند جذب آلومینیوم در عمق را مهار کند و باعث ریشه زایی عمیق تر گیاهان شود وقتی ریشه‌ها فراوان‌تر هستند و می‌توانند در عمق خاک رشد کنند،می‌توانند آب و مواد مغذی بیشتری را حتی در دوره‌های خشک‌تر یک فصل رشد مصرف کنند.

اگرچه گچ نسبتاً محلول است، اما می تواند منبع عالی گوگرد در چندین فصل رشد باشد تحقیقات نشان داد که گوگرد نه تنها در سالی که استفاده می‌شود در دسترس است، بلکه بسته به میزان مصرف اولیه، می‌تواند برای یک یا دو سال پس از آن نیز به عرضه گوگرد ادامه دهد گچ به عنوان یک کود گوگردی برای ذرت، سویا، کلزا و یونجه مفید بوده است.

گچ همچنین می تواند به بهبود ساختار خاک کمک کند بسیاری از ما به خاک به عنوان یک ماده یکنواخت و ساکن نگاه می کنیم.

خاک

در حقیقت، خاک مخلوطی از ذرات غیر آلی، ذرات آلی و مخلوط پیچیده ای از فضاهای منافذ، آب و میکروب های خاک است.

ترکیب آن از طریق رویدادهای آب و هوایی مانند طوفان باران، با خاکورزی، یا زمانی که گیاهان مواد مغذی را برای رشد می کشند، تغییر می کند کشاورزان باید خاک خود را به خوبی مدیریت کنند تا محصول خوب سال به سال حفظ شود.

بهبود ساختار خاک به کشاورزان با برخی مشکلات رایج کشاورزی کمک می کند افزودن گچ به خاک با افزایش توانایی خاک در جذب آب پس از بارش، فرسایش را کاهش می دهد و در نتیجه رواناب را کاهش می دهد.

کاربرد گچ همچنین تهویه خاک و نفوذ آب را از طریق نیمرخ خاک بهبود می بخشد یک مطالعه اخیر مزایای کاربرد گچ را برای بهبود حرکت آب از طریق پروفیل تا زهکشی کاشی نشان داد. همچنین حرکت فسفر خارج از میدان را کاهش می دهد.

مهم نیست که کشاورزان هنگام استفاده از گچ چه راه حل هایی را در تلاش هستند، آنها چندین گزینه برای کاربرد دارند.

البته نوع روش اجرا با توجه به دلایل استفاده از گچ مشخص خواهد شد گچ ریز خرد شده را می توان در آب آبیاری حل کرد و به این ترتیب اعمال کرد.